Ochrana dat

Přečtěte si, prosím, níže uvedené Zásady společnosti Auto Design Vaňkát, s.r.o., na ochranu dat na internetu. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Auto Design Vaňkát, s.r.o., Polepy 227, 280 02 Kolín.

Zásady ochrany dat na internetu
Společnost Auto Design Vaňkát, s.r.o., respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o vás budou za prvé použity ke splnění jakékoliv služby, kterou budete případně požadovat, a za druhé ke zlepšení služeb, které vám jako společnost poskytujeme. Toho dosahujeme patřičným používáním informací.

Tyto informace nebudou prozrazeny nikomu mimo společnost Auto Design Vaňkát, s.r.o., a společnost Ford Motor Company, s.r.o., mimo její dceřiné nebo přidružené společnosti, její zastupitelství, dealery nebo uživatele licence a jiné společnosti, se kterými společnost Auto Design Vaňkát, s.r.o., pro vás sjednal služby. Bude s nimi nakládáno podle zákonných ustanovení příslušného práva, týkajících se ochrany údajů a mohou být uloženy a zpracovány uvnitř nebo mimo Evropskou unii kdekoliv na světě.

Máte právo jako jednotlivec zjistit, jaké informace o Vás máme, a v případě potřeby udělat opravy. Dále máte právo nás požádat, abychom tyto informace nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí, abychom respektovali vaše přání. Avšak určitá právní legislativa, zvláště související s bezpečnostní problematikou, nebo finanční předpisy (např. při jednání se společností FCE Credit, s.r.o.) nám v tom mohou zabránit.

Pokud máte nějaké konkrétní otázky, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Auto Design Vaňkát, s.r.o., Polepy 227, 280 02 Kolín.